• Nieuwe bezems vegen schoon
  In de kerstvakantie is het schoolplein grondig geveegd. We willen het graag netjes bijhouden en daar vragen we uw hulp bij: 
  Als u toch op het plein staat te wachten op uw kind, wilt u dan eens een bezem pakken en een stukje vegen? Hoe meer mensen een stukje vegen, hoe sneller het plein weer schoon is.

  Neemt u plaats in onze bezemwagen?

  Reserveer uw schoonvegende Nieuwe Bezem snel bij het secretariaat!

 • Kies je sport

  De gemeente Amersfoort en SRO werken samen met veel sportverenigingen in Amersfoort. Samen organiseren zij voor leerlingen van basisscholen de Kies je Sport Sportpas Hierdoor kun je kennismaken met verschillende sporten, zonder dat je direct lid hoeft te worden. Je kunt via de website van de Sportpas het hele schooljaar verschillende sporten uitproberen.
 

Laatste nieuws

Hemel en aarde

24 januari 2017
Vijf keer per jaar biedt onze methode voor godsdienst/ levensbeschouwing een nieuw onderwerp voor de lessen. De komende weken gaan de lessen over het onderwerp ‘stem’. 

Iedereen heeft een stem, dat is niet zo bijzonder. Maar iedereen heeft een heel eigen stemgeluid en dat is wel uniek. Je stem hoort echt bij jou.

Lees er alles over op onze pagina identiteit in het menu onderwijs 
lees meer...

KBS Kameleon

katholiek primair onderwijs

Basisschool in de wijk Zielhorst, 235 leerlingen.

De kern van ons onderwijs is het kind, omgeven en gesteund door ouders en leerkrachten. Het kind, dat mag worden wie hij/zij is en aan wie wij een solide basis voor de toekomst willen geven, door
 • het aanbieden van goed en gedegen onderwijs

 • het laten ervaren van plezier in het leren, een leven lang

Om onze leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun huidige en toekomstige plaats in onze samenleving, moeten wij ons onderwijs zodanig vormgeven dat wij ons niet alleen richten op het overdragen van  de nodige kennis (de kernvakken), hoe belangrijk dat ook is als basis van ons onderwijs.
 

Binnen de school wordt veel aandacht besteed aan taakgericht en zelfstandig leren, werken en verantwoordelijkheid nemen voor eigen werk. Voor een goede omgang met elkaar worden acht 'zo zijn onze manieren-regels' gehanteerd: de 8 Kameleonnetjes. Andere sterke punten van onze school zijn: handelingsgericht werken, coöperatief werken en leren en de Vreedzame School.

Door een goede samenwerking tussen team, ouders en kinderen kan de school veel activiteiten ontplooien. Ouders worden hierover regelmatig geïnformeerd via nieuwsbrief, website of presentaties en afsluitingen.

Met ingang van schooljaar 2015-2016 werken we met een continurooster in alle groepen.

Meer weten? U bent van harte welkom om een keer bij ons te komen kijken. Belt of mailt u ons gerust voor het maken van een afspraak voor een geheel vrijblijvende kennismaking: 033-4550488 - kameleon@kpoa.nl

Gefeliciteerd

 • Ta-Sheena uit groep 4 is jarig op 31 januari
 • Lars uit groep 7-8 is jarig op 1 februari
 • Joni uit groep 1-2a is jarig op 1 februari
 • Sander uit groep 7 is jarig op 2 februari
 • Iris uit groep 8 is jarig op 6 februari
 • Diyar uit groep 7-8 is jarig op 7 februari
 • Thijs uit groep 1-2b is jarig op 7 februari
 • Max uit groep 5 is jarig op 9 februari

Kalender

 • 20 februari 2017 ouderspreekmoment n.a.v. rapport
 • 20 februari 2017 Adviesgesprekken groep 8
 • 21 februari 2017 Adviesgesprekken groep 8
 • 22 februari 2017 Adviesgesprekken groep 8
 • 24 februari 2017 Carnaval

naar de volledige kalender...

Inloggen beheerder